ผู้บริหาร

นายเลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/01/2012
ปรับปรุง 13/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 314237
Page Views 377869
 
ปี2556      

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล 1

16

14

30

 1

อนุบาล 2

12

20

32

 1

รวม

28

34

62

 2

ประถมศึกษาปีที่ 1

16

16

32

 1

ประถมศึกษาปีที่ 2

12

9

21

 1

ประถมศึกษาปีที่ 3

15

12

27

 1

ประถมศึกษาปีที่ 4

10

9

19

 1

ประถมศึกษาปีที่ 5

8

8

16

 1

ประถมศึกษาปีที่ 6

10

9

19

 1

รวม

71

63

134

 6

มัธยมศึกษาปีที่ 1

14

16

30

 2

มัธยมศึกษาปีที่ 2

22

20

42

 1

มัธยมศึกษาปีที่ 3

9

26

35

 1

รวม

45

62

107

 4

รวมทั้งหมด

144

159

303

 12

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เลขที่ ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด เลขประชาชน ที่อยู่
3871 ดช.กำพล  ใจแก้ว 19/7/25381-5499-00413-141
3482 ดช.ธนพล  อินตาปุม 30/5/2542 1-5499-00535-964 105 ม.2
3483 ดช.รัฐนนท์ ประเสริฐสังข์ 14/4/2542 1-5499-00557-038 108/2 ม.2
3914 ดญ.วิศัลยา ไชยบุญเรือง 30/9/25411-5403-00131-33362/4 ม.3
3485 ดช.พงษ์พินิจ  มนุษย์สม 8/1/2542 1-5403-00135-240 9/2  ม.4
3488 ดช.ศิรสิทธิ์  อุดตุ้ย 28/5/2542 1-5403-00134-481 34/1 ม.8
3740 ดช.อนุรักษ์  เมือกเต็ม 10/4/2541 1-5403-00131-449 58 ม.7
3895 ดช.ธนกร  กันทะจันทร์ 21/2/2541 1-5403-00128-316 105 ม.10
3896 ดช.อนุพงศ์  มิ่งมา 31/7/2541 1-5499-00518-849 68/1 ม.10
3897 ดช.วรวุธ  ธรรมปัญญา 3/1/2541 1-5499-00503-141 21/2 ม.10
3915 ดญ.อรญา  วระวรรษวงศ์ 24/12/2541 1-5499-00531-781 21/2 ม.3
3913 ดญ.วัชราพร  กันทะเขียว14/8/25411-5499-00519-632 66/6 ม.3
3406 ดญ.นุชรี  เครื่องผง 30/9/2541 1-5403-00131-406 4 ม.2
3491 ดญ.เอมวดี  ตีสี 26/9/2542 1-5499-00544-211 125 ม.2
3497 ดญ.ณัฎฐณิชา  กันทะเขียว 26/9/2542 1-5499-00544-211 10/2 ม.2
3493 ดญชุติมาพิพัฒน์คุณาพร 18/4/2542 1-5499-00556-325 51/1 ม.2
3494 ดญ.นัชรีภรณ์  ยุสภา 31/10/2542 1-5499-00547-148 148/3 ม.8
3497 ดญ.พันธ์ญารัตน์  ทองจันทร์ 30/11/2542 1-5499-00549-311 182/1 ม.8
3499 ดญ.ณัฐธิกา  วงศ์นาม 19/4/2542 1-5499-00556-651 179/1 ม.8
3500 ดญ.ศุภลักษณ์  สมพันธ์ 22/2/2542 1-5403-00133-191 190/3 ม.8
3807 ดญ.พัชรีพร  พวงสายใจ 25/6/2542 1-5499-00537-762 22/1 ม.3
3900 ดญ.ศิริฉัตร  ศรีบัวโชติ 5/5/2541 1-7305-01135-431 92 ม.10 
3901 ดญ.ชญาณี  แสนอิ 13/11/2541 1-1299-00512-747 4 ม.1 
3902 ดญ.ชัญญานุช ใจปัญญา 24/5/2541 1-5499-00515-181 102 ม.1 
3903 ดญ.พัทธมน  ขัดสี 11/8/2541 1-5403-00130-701 13/4ม.10 
3904 ดญ.รัชธิดา  จันต๊ะใจ 2/1/2541 1-5403-00127-646 42 ม.10 
3905 ดญ.ศุภิสรา  ใหม่แก้วสุข 11/4/2541 1-5403-00129-223 37/2ม.10 
3906 ดญ.หนึ่งฤทัย  ใจปัญญา 31/10/2541 1-5499-00526-680 84/8 ม.1 
3907 ดญ.อัมภาวรรณ  ใหม่แก้วสุข 4/8/2541 1-5499-00519-071 40/2 ม.1 
3908 ดญ.อรพรรณ  ใจปัญญา 16/6/2541 1-5499-00516-609 5/9 ม.1 
3909 ดญ.บารมี  ขันธิกุล 18/8/2541 0-1506-00134-188 22 ม.5 
3910 ดญ.วิภา  เพชรเจริญ 3/12/2541 1-5299-00973-058 39 ม.5 
3911 ดญ.ลลิตา  อารีย์ 2/12/2541 1-5499-00527-775 23/1 ม.3 
3912 ดญ.อาทิตยา  จินดาฟอง 30/12/2541 1-5403-00132-542  32/4 ม.2
4028 ดญ.จุฑาภรณ์  ไชยภูมิ 13/1/2541 1-1039-02511-579  
 

โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ
>>